(ย้อนกลับ)   รายละเอียดศิษย์เก่าที่ดำรงตำแหน่ง วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ในระบบทั้งหมด

พิมพ์

ลำดับ ชื่อศิษย์เก่า ตำแหน่ง การดำรงตำแหน่ง
46 นายสมชาย จำเนียรศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
27/05/2006 2549 ถึง ปัจจุบัน
47 พล.ต.ต.สักกฉัฐ กิตติขจร ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาล
01/10/2006 2549 ถึง ปัจจุบัน
48 นายสัจจะ ฤทธิกุลประเสริฐ นายอำเภอ ระดับ 9 อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
27/05/2010 2553 ถึง ปัจจุบัน
49 นายสัญชาน สกาญจนชัย ปลัดอำเภอ (อาวุโส) ที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอคลองเขื่อน
27/05/2010 2553 ถึง ปัจจุบัน
50 นายสาธิต ปิตุเตชะ รองโฆษกและกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
15/07/2008 2551 ถึง ปัจจุบัน
51 นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
20/05/2008 2551 ถึง ปัจจุบัน
52 นายสุขสันต์ นูพิมพ์ ปลัด อบต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
27/05/2010 2553 ถึง ปัจจุบัน
53 นายสุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
27/05/2010 2553 ถึง ปัจจุบัน
54 พ.อ.สุรพล จันทราสา ผบ.พัน ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
27/05/2010 2553 ถึง ปัจจุบัน
55 นายอนุรักษ์ จักรเจริญพรชัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
27/05/2010 2553 ถึง ปัจจุบัน
56 พ.ท.อภิรัตน์ รอดรักษา ผบ.กอง พธ.สกอ.ศสพ. กอง พธ. สกอ. ศสพ. อ.เมือง จ.ลพบุรี
27/05/2010 2553 ถึง ปัจจุบัน
57 ว่าที่ ร.ต.อริชัย เกตุจันทร์ ปลัด อบต. ช่อแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
27/05/2010 2553 ถึง ปัจจุบัน
58 นายอรุณ วิชกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง
01/10/2006 2549 ถึง ปัจจุบัน
59 นายอัฏฐพร ศรีสนอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสม็ด
20/05/2009 2552 ถึง ปัจจุบัน
60 นางอัมพร นัทธี ปลัด อบต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
27/05/2010 2553 ถึง ปัจจุบัน

ข้อมูลทั้งหมด 5 หน้า 64 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | [ 4 ] | 5